Home Download Musics Developers
API Sources Tools File Format Technicals

struct68.h

Go to the documentation of this file.
00001 
00010 /* Copyright (C) 1998-2003 Benjamin Gerard */
00011 
00012 #ifndef _STRUCT68_H_
00013 #define _STRUCT68_H_
00014 
00015 #include "emu68/type68.h"
00016 
00017 #ifdef __cplusplus
00018 extern "C" {
00019 #endif
00020 
00030 #define IO68_NO_INT (0x80000000)
00031 
00032 #ifndef NULL
00033 # define NULL 0L 
00034 #endif
00035 
00038 #define MEM68MSK ((1<<19)-1)  /* 512 Kb memory */
00039 /* #define MEM68MSK (reg68.memmsk) */
00040 
00046 typedef u32 (*memrfunc68_t)(u32 addr, cycle68_t cycle);
00047 
00049 typedef void (*memwfunc68_t)(u32 addr, u32 value, cycle68_t cycle);
00050 
00054 typedef void (linefunc68_t)(int, int );
00055 
00058 typedef struct
00059 {
00060  int vector;         
00061  int level;          
00062 } int68_t;
00063 
00070 typedef struct _io68_t
00071 {
00072  struct _io68_t * next;      
00073  char name[32];          
00074  u32 addr_low;           
00075  u32 addr_high;          
00076  memrfunc68_t Rfunc[3];      
00077  memwfunc68_t Wfunc[3];      
00078  int68_t *(*interrupt)(cycle68_t); 
00079  cycle68_t (*next_int)(cycle68_t); 
00080  void (*adjust_cycle)(cycle68_t); 
00081  int (*reset)(void);        
00082  cycle68_t rcycle_penalty;     
00083  cycle68_t wcycle_penalty;     
00084 } io68_t;
00085 
00088 typedef struct
00089 {
00090  /* Registers. */
00091  s32 d[8];          
00092  s32 a[8];          
00093  s32 usp;           
00094  s32 pc;           
00095  u32 sr;           
00097  cycle68_t cycle;       
00098  int status;         
00100  /* Memory. */
00101  u8 *mem;          
00102  u32 memmsk;         
00103  unsigned int memsz;     
00105  /* Debug mode only. */
00106  u8 *chk;          
00107  int framechk;        
00109  /* IO chips. */
00110  int nio;           
00111  io68_t *iohead;       
00113 } reg68_t;
00114 
00120 #ifdef __cplusplus
00121 }
00122 #endif
00123 
00124 #endif /* #ifndef _STRUCT68_H_ */